English Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers wereldwijd / in Duitsland

Mannen aan het Werk gevonden in Duitsland

Let eens op het hoofddeksel (Interessant woord, niet? Het voelt alsof de hersenen bloot liggen als je de pet af neemt). Duitsland kan wat opsteken van zijn buurlanden België en Denemarken en zijn instructies aanpassen.

Een pet is gewoon niet veilig genoeg. Een helm is beter. Dat weet men zelfs in Vietnam ! Sla er Bartolomeo's Goede Raad maar op na.

Hallo! Dit is bijzonder. Tracht, voor je verder leest, zelf eens uit te vissen wat er vreemd is aan dit kereltje.

Viel het op dat hij uit zijn twee dimensies tracht te ontsnappen? Andere wegenwerkers zijn gewoon plat.

De hoop is ook wat ongewoon en doet me denken aan de exemplaren uit Spanje.

Lang geleden, in 1991, toen we tegen deze man aan liepen, dachten we dat hij snel de borden van de bovenste rij zou vervangen. Maar neen. Een nieuwe stokjesversie dook op.

Ligt het aan zijn onkundige omgang met de schop? Brouwde het Europees Parlement een nieuwe richtlijn? In dit geval hoop ik dat de landen van de EG deze richtlijn met hetzelfde enthousiasme uitvoeren als we van hen gewoon zijn waar het milieuzaken betreft. We zullen het wellicht nooit weten.

Cottbus, 1998

Training is een zwak punt in Duitsland, net als in Polen en Denemarken waar we andere lui zien die ook dringend advies over spade-gebruik nodig hebben. Iemand trachtte dit feit te verdoezelen achter een nieuw ontwerp zonder blad, maar zadelde de arme werker terzelfdertijd op met een stijf been.

In Nederland gebruikt men zeer gelijkende borden, maar de heupriem ontbreekt. En ver weg, in Zuid-Afrika, vinden we ook een gelijk bord; gespiegeld want men rijdt er links.

Oldenburg, viii.2005; foto B. Hoeyberghs
Van Duitsers weten we, ze gaan wel eens op trek. Hier echter, hebben we een man uit Groot-Brittannië. In Duitsland. Daarom sloeg deze vondst in als een bom.

Hij is zelfs nog niet aangepast aan de situatie ter plaatse. Wegenwerkers kijken immers nooit naar het verkeer, ze keren hun rug naar het gevaar.
Ik neem aan dat een Britse firma die wegenwerken uitvoert in Duitsland haar eigen signalisatie heeft mee gebracht. Dat zou niet mogen gebeuren. Het is een ramp voor onze verzameling als alles door elkaar raakt. Een hiaat in de wetgeving. We zoeken vrijwilligers om tussen te komen bij de Raad van Europa.

Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers wereldwijd / Wegwerkers in Duitsland
e-mail: 
Andere borden uit Duitsland: Overstekende kinderen - Vallende stenen