English Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers / in Madeira

Wegenwerkers in Madeira

Porto Santo, XI.2002;
foto Baeten & De Dier
XI.2002;
foto Baeten & De Dier
II.1993;
foto G. Coghe
 
Het meest speciale kenmerk van wegenwerkende borden op Madeira is de aanwezigheid van een klein (parasitair ?) extra hoopje aan de basis van de hoop die afgegraven wordt. Het ding ontbreekt op onze exemplaren uit Portugal en de Azoren en ik herinner het mij van geen enkel ander land. Vergeleken met de tekening uit het moederland zijn deze ontwerpen ook met veel meer detail uitgewerkt. De vorm van de hoop is heel onregelmatig en wellicht alleen mogelijk met vochtig zand. Het valt op dat alle mannen voor veiligheid kiezen en een hoofddeksel op hebben. Een helm ware natuurlijk beter geschikt (veilige voorbeelden in België en Denemarken). Noteer ook even dat hun collega's van Portugal en de Azoren blootshoofds aan de slag zijn.
 
VII.2002; foto L. Scheerlynck II.1993; foto G. Coghe II.1993; foto G. Coghe
 
Niet elk bord is een puik stukje werk. Bekijk dit eens. De schop is zo slecht getekend dat zelfs de hoop zich lijkt af te keren. Madeira sluit zich hier aan bij de talrijke landen (bijv. Italië, Lithauen, Frankrijk, Duitsland, e.a. ) waar men geen belang hecht aan een natuurgetrouw afgebeelde schop. Losse lichaamsdelen, andere dan het hoofd, zijn zeldzaam. We hebben wel verschillende ontwerpen met naden, vooral uit gebieden onder invloed van de Sovjets (zie bijv. Rusland), maar dan zelden meer dan twee. Een wegenwerker uit zeven stukken is uitzonderlijk maar niet uniek (zie Libië). Gespiegeld bord.
 
Let op zijn houding, zijn hoofddeksel. Dit is een edelman.

Zou het kunnen —het is een wilde veronderstelling natuurlijk—, maar stel dat de Portugezen in 1910 de koninklijke familie nu eens niet vermoord hebben ? Dat ze hun koning stiekem naar een werkkamp op Madeira brachten. Zou dit bord geen bevestiging kunnen zijn ?

II.1993; foto G. Coghe

Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers / Wegenwerkers in Madeira  e-mail:  
Andere borden uit Madeira: Vallende stenen - Overstekende kinderen
Borden uit Portugal: Wegenwerkers - Overstekende kinderen - Vallende stenen