English Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / in de V.S. van A.

Overstekende kinderen in de V.S. van A.


New York, x.2001;
foto S. Visser

Washington D.C., vii.2001;
foto S. Visser

Washington D.C., vii.2001;
foto S. Visser

Het eerste bord kondigt een oversteekplaats aan. Op de plaats zelf staat dan het bord met de mensen tussen de lijnen. Vraag om het even welke overheid en ze zullen bevestigen dat dat precies de plek waar is waar mensen thuis horen.

Waarschuwingsborden voor oversteekplaatsen tonen zelden meer dan twee personen. Het moeder-vader-kind bord is één van de weinige ooit door een teamlid gemeld. Een ander exemplaar staat in Myanmar.

Let op een merkwaardigheid in de borden waar mensen tussen de lijnen lopen. De strepen zijn onderbroken achter de wandelaars. Het is alsof de ruimte tussen hun benen niet doorzichtig is.

De V.S. zijn niet de enigen die moeite hebben met trans­parantie; landen als Belize of Guatemala worstelen er ook mee. Tot mijn verbazing lijken landen in het Oosten het fenomeen veel beter te begrijpen — bv. Indonesië of de Filipijnen.


Washington D.C., vii.2001;
foto S. Visser

Yosemite N.P., 25.x.1998;
foto J. Cornellier
Smyrna DE, 10.viii.2017;
foto B. Hoeyberghs

Helderheid, eenduidigheid, dat is wat we missen in onze vondsten. De borden zijn onmogelijk te begrijpen in één oogopslag: Traag kind spelend, Traag kind kinderen, Kind autistisch kind.

Om te beginnen, wat heeft het voor belang dat het kind dat zo dadelijk onder je wagen verdwijnt traag, autistisch, spelend, of gewoon een kind is?

Vervolgens is het niet onmiddellijk duidelijk of het woord bovenaan een adjectief is of een bevel. Niet weten of je te maken hebt met een mededeling of een commando verhoogt de reactietijd. Dat is niet goed in het verkeer.

Naar mijn gevoel moet de SLOW er uit. De tekening van een kind moet volstaan. Mocht de goedmenende buurt stáán op een snelheidsbeperking, dan kan er een bord geplant wor­den. Maar het is geen goed idee om beide berichten in één bord samen te brengen zoals in Stroudsburg is gebeurd.

Ten eerste wordt de chauffeur bevolen om aan 20 [miles] te rijden, maar dat kan echter nog altijd te snel zijn. Dat is een volkomen andere boodschap dan op gewone snelheids­borden waar de maximum toegestane snelheid gegeven wordt.

Ten tweede wordt het signaal vertroebeld door de overbodige raad om de kinderen in leven te houden.

Tenslotte wordt het effect grondig teniet gedaan door de afschuwelijke tekening. Als ik te maken zou krijgen met dergelijke monstruositeiten, ik zou het moeilijk hebben om er niet over heen te rijden om zo een einde te maken aan hun ellende.

De reductie van personen tot kleine, lelijke symbolen helpt echt niet voor een veilig verkeer. De zaak is verder uitgelegd in Armenië en onze Monsieur Jean wil er ook wel een woordje over kwijt.


Washington D.C., vii.2001;
foto S. Visser

Gelukkig vertonen sommige borden toch nog een mooie tekening met veel detail.

Stroudsburg, PA, 24.viii.2017;
foto B. Hoeyberghs

Bend, OR, ix.2001;
foto S. Visser

Doet pijn aan de ogen, maar de ontwerper heeft ten minste nog gemerkt dat de strepen zichtbaar moeten zijn tussen de benen. Als iemand hem nu ook eens op de fiets zou wijzen.


Plaquemine, LA, 23.x.2022;
foto J. Breine

Grand Isle, LA, 31.x.2022;
foto J. Breine
De voorgaande vondsten van de SLOW-panelen vermeldden één van beide playing of children. Deze meer recente vondsten geven beide termen: children playing.

Leer alles over verkeersborden in de V.S. op de site van R.C. Moeur: Manual of Traffic Signs (laatste controle 28.ix.2023).

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / Kinderen in the V.S. van A.
e-mail: 
Meer borden uit de V.S. van A.: Wegenwerkers - Vallende stenen
Verkeerstekens uit Alaska: Wegenwerkers - Overstekende kinderen