English Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen wereldwijd / Vallende Stenen in Iran

Vallende Stenen gevonden in Iran

Masulé, 09.IX.1999; foto De Knijf & Demolder

Vallende Stenen uit
Groot-Brittannië
De meest algemene borden met Vallende Stenen in Iran zijn onmisken­baar dezelfde soort als diegene die we vinden in Groot Brittannië en verwante landen. Het VK-bord is echter ontwor­pen voor links rijdend verkeer, d.w.z. de rotsen rollen naar rechts. In Iran is het bord hierdoor alleen geschikt voor plaatsen waar de rotswand die het gevaar veroorzaakt zich aan de linkerkant bevindt. Iran heeft een gespiegeld verkeersteken (zie lager) dat aangepast is aan de meer algemene situatie waar de waarschuwing op de rechtse berm nodig is.
Maar deze gespiegelde versie is een uiterst zeldzame ver­schijning en wij denken dat er geen voorraad van is. Dat zou verklaren waarom er in dit land zo veel borden onder een hoek gedraaid gemonteerd zijn. Dan zit de klif ten minste aan de rechterkant. Het lijkt hierbij minder van belang dat de constellatie van de stenen door de draaiing minder geloof­waardig wordt. De VK-tekening heeft ook nog het voordeel dat de stenen, zelfs na een rotatie van 120 graden, nog steeds min of meer geloofwaardig over komen. Andere landen heb­ben niet steeds dat geluk (zie bv. België, V.S. van A., of de Filipijnen).
Shiraz -> Kernan, XI.2000
foto H. De Meyer
Bandar Anzali - Masuleh, 21.IV.2019
foto A. Klaver
Hamadan, XI.2000
foto H. De Meyer

Let er op dat iemand verse gaten geboord heeft om de nieuwe oriëntatie mogelijk te maken. In onze pagina over Armenië heb­ben we getracht om inzicht te krijgen in de redenering van de monteur.

Quazvin-Bandar Anzali, 20.IV.2019
foto A. Klaver
Bandar Anzali - Masuleh, 21.IV.2019
foto A. Klaver
Ardabil-Tabriz, 23.IV.2019
foto A. Klaver

Verspreid in geheel het land kan men een brede keur van varianten aantreffen. Sommige zijn nog geïnspireerd door het ontwerp uit het Verenigd Koninkrijk, maar andere wijken sterk af zowel in aantal als plaatsing van de stenen.

Quazvin-Bandar Anzali, 20.IV.2019
foto A. Klaver
Bandar Anzali - Masuleh, 21.IV.2019
foto A. Klaver
Bandar Anzali- Ardabil, 22.IV.2019
foto A. Klaver

Shiraz, XI.2000
foto H. De Meyer
Ons laatste exemplaar is een unieke vondst. Het is een originele creatie met verschillende zeldzame kenmerken:
+ Vier keien liggen op de grond.
Doorgaans hangen alle rotsen nog in de lucht. (Ander land met hetzelfde verschijnsel: Frankrijk)
+ De tekening toont waar het gevaar vandaan komt.
Meestal moet men raden waar de rotsen los komen. Hier is het duidelijk aangegeven. (Andere landen met hetzelfde verschijnsel: Pakistan, Turkije)
+ Streepjes die snelheid suggereren (maar ze zouden de keien niet mogen inhalen) (Andere landen met snelheidsstreepjes: Sicilië, Chili)
Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen wereldwijd / Vallende stenen uit Iran
e-mail: 
Andere borden uit Iran: Overstekende kinderen - Wegenwerkers